Zgodovina

Prostovoljno gasilsko društvo Podzemelj je bilo ustanovljeno leta 1952 na pobudo 18 ustanovnih članov. Ker v začetku niso imeli lastnih prostorov so za delovanje društva uporabljali prosvetno učilnico (današnja veroučna učilnica Župnije Podzemelj), farovško kaščo, kletne prostore t.i. cerkvene hiše ter kletne prostore nekdanje OŠ Podzemelj (danes lokal). Sestanke in občne zbore so pripravljali na omenjenih lokacijah ter v hišah po vaseh, katere je pokrivalo PGD Podzemelj.

 

Društvo je potrebna sredstva za delovanje zbiralo s članarino, točenjem vina po vaseh, prispevki širše javne skupnosti in z organizacijo veselic. Veselice so se prirejale večkrat v letu in po različnih vaseh, predvsem je bilo to pogojeno s pridobitvijo lokacije. Tako so bile organizirane v Podzemlju, Zemlju, Grmu, leta 1955, ko je društvu predsedoval Jože Štefanič iz Podzemlja, pa na Kapljiščih. Prireditev je bila tradicionalno na Martinovo nedeljo. Leta 1955 sta se člana Anton Kure iz Grma in Jože Brinc iz Škrilj udeležila gasilskega izobraževanja v Medvodah. Tečaj je trajal en mesec.

 

Leta 1961 je društvo kupilo prvo motorno brizgalno Savica. Skupaj z ostalo opremo je bila shranjena v štali za staro gostilno (za današnjimi prostori KZ Metlika). Lokacijo bi lahko opredelili za prvo orodjarno PGD Podzemelj. Od tam so kasneje vso opremo preselili v cerkveno hišo.

 

S stalnimi selitvami je pri gasilcih rasla želja po lastnem domu. Izmed možnih lokacij je prevladala odločitev za mesto, kjer je postavljen gasilski dom danes. Leta 1964 je funkcijo predsednika prevzel Ivan Butala iz Podzemlja. V letu 1965 so se začela pridobivati prva dovoljenja za gradnjo doma. Naslednje leto so bili postavljeni temelji, sezidana garaža in klet do prve plošče. Leta 1967 je gasilski dom dobil streho. Za pridobivanje materiala so potrebovali precej iznajdljivosti. Les so darovali domači in gasilci iz širše okolice. Ob tem velja poudariti, da so dela potekala pretežno ročno, pri prevozih so si pomagali z volovskimi in konjskimi vpregami ter traktorjem, ki je bil v lasti člana Antona Šegine. Takratno vodstvo občinske gasilske zveze ni bilo naklonjeno delovanju našega društva, a je pri gradnji doma finančno in materialno pomagala občina pod vodstvom Franca Vrviščarja in Franca Kočevarja. V sodelovanju z občino je bila pridobljena salonitna kritina, ki je bila sprva namenjena za gradnjo železniške stavbe na Krivoglavicah.

 

Leta 1974 je bila v Gasilski opremi Ljubljana nabavljena prenosna motorna brizgalna Rosenbauer 8/8 (pretok 800l/minuto pri 8 barih). Istega leta so bile za potrebe operative v Karlovcu nabavljene prve cevi. Naslednjega leta je OŠ Podzemelj z gasilci podpisala 20-letno pogodbo za najem dvorane, v kateri so opravljali pouk telesne vzgoje. Sredstva iz tega namena so se porabila za izdelavo ometov ter nakup in vgradnjo stavbnega pohištva.

Leta 1976 je bila v mandatu predsednika Ivana Štefaniča podpisana listina o pobratenju z DVD Pravutina.

 

Leta 1984 je bil kupljen prvi gasilski kombi IMV 1600. Do takrat se je oprema na požarišča vozila najprej s konjsko vprego, kasneje pa najpogosteje z avtom gostilničarja Antona Veseliča. Istega leta je na gasilskem domu narejena še fasada. Naslednja leta smo delovali bolj na operativnem področju in se udeleževali izobraževanj ter tekmovanj. Konec 80. let smo dotrajano salonitno kritino na strehi gasilskega doma zamenjali z betonsko. Z izgradnjo letališča v Prilozju se je ponudila priložnost za sodelovanje na prireditvah in dodatni zaslužek. Zaslužen denar smo vlagali v operativo in preventivo, saj smo po vseh devetih vaseh, ki jih pokriva PGD Podzemelj, postavili hidrantne omarice s pripadajočo opremo in cevmi. Ob vsem tem smo aktivno varčevali za nakup novega gasilskega vozila. Leta 1999 smo tako skoraj v celoti z lastnimi sredstvi kupili kombi Peugeot Boxer.

 

Leta 2002 ob 50-letnici delovanja, je bil postavljen pokrit prireditveni prostor. 20. julija 2002 je bil na območju našega društva velik požar, v katerem je pogorela osnovna šola. Po požaru smo osnovni šoli priskočili na pomoč in v gasilskem domu hranili še uporabne predmete. Več si lahko preberete v prispevku na Dnevnik.si in na 24ur.com.

 

V zadnjih letih smo dali poudarek operativnem delu, saj smo prenovili celotno orodjarno in predelali prikolico za prevoz opreme. S pomočjo DVD Pravutina in PGD Gradac smo se opremili s tremi kompleti dihalnih aparatov. Ob tem smo zamenjali vse dotrajane cevi, postavili omarice za zaščitno opremo, namenjeno intervencijam ob požaru. Na orodjarni in v sejni sobi smo v celoti zamenjali stavbno pohištvo ter sejno sobo v celoti prenovili in jo tako spremenili v večnamensko sobo. Vsak obiskovalec gasilskega doma tako lahko že ob prihodu vidi lepo urejeno okolico. Leta 2010 smo v celoti prekrili ostrešje gasilskega doma, zamenjali žlebove ter uredili vsa kleparska dela na gasilskem domu in pokritem prireditvenem prostoru, nabavili pa smo tudi nova avtomatska dvižna vrata za garažo.

 

Poleg rednega dela z operativo enoto dajemo velik pomen družabnemu delovanju. Tako vsako leto postavljamo mlaj, prirejamo srečanje veteranov, organiziramo kresovanje in tradicionalno vrtno veselico, ki nam ne pomeni le vir zaslužka ampak tudi način druženja. Hkrati redno vzdržujemo gasilski dom in opremo, ter skrbimo za okolico doma.

 

V letu 2012 smo praznovali 60-letnico delovanja. Številka za slovenske razmere ni visoka a smo na gasilsko tradicijo v kraju ponosni. Skoraj ni hiše, katera ne bi dala vsaj enega gasilca, velikokrat pa se zgodi, da so v društvo včlanjene kar tri generacije gasilcev, pri nekaterih tudi štiri. Obletnico smo praznovali junija na veliki vrtni veselici s svečano parado vseh gasilcev iz gasilskih društev zveze in pobratenega društva iz Pravutine. Na paradi je sodelovala tudi Godba na pihala Črnomelj, ki je naredila ešalon 190 gasilcev še posebej slovesen. Pred parado smo za povabljene goste organizirali svečano akademijo, na kateri smo podelili priznanja za dolgoletno delo in zasluge. Na akademiji so v kratkem kulturnem programu nastopili pevci moškega cerkvenega pevskega zbora župnije Podzemelj pod vodstvom domačega gasilca Iztoka Štruclja.

 

Kljub težki gospodarski situaciji nam je v letu 2012 uspelo uresničit dolgoletno željo in prenoviti vozni park. Z večinskim deležem financiranja krajanov okoliških vasi in finančno pomočjo gasilske zveze Metlika smo februarja 2012 nabavili novo gasilsko vozilo Renault Master, ki smo ga novembra tudi pripeljali z Male Bukovice, kjer so pri podjetju Euro GV naredili nadgradnjo v GV-1 s posadko 1+5. Novo vozilo smo svečano predali namenu junija 2013 s tradicionalno veselico. Vozilo predstavlja velik napredek v operativni enoti, saj bo znatno pripomoglo k opravljanju nalog zaščite in reševanja na področju krajevne skupnosti Podzemelj in v GZ Metlika. Vozilo se je že izkazalo kot dobra naložba, saj je v letu 2013 sodelovalo na 7 intervencijah.

 

V letu 2013 smo nadaljevali z opremljanjem in smo v skladu z operativnim načrtom s pomočjo gasilske zveze Metlika pridobili dva sodobna izolirna dihalna aparata. Ker nismo imeli dovolj zaščitnih oblek za operativne gasilce, smo v sodelovanju z gasilsko zvezo nabavili pet rabljenih NATO oblek proizvajalca Cosalt Ballyclare. V društvu še vedno potrebujemo zaščitne rokavice in zaščitne čelade ter ostalo skupno zaščitno opremo, prioriteta pa bo nabava zračnih blazin za vzmetenje GV-1.

 

Leto 2014 je bilo zelo pomembno za naše društvo, saj smo bili uspešni na razpisu Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v pridobitvi sredstev za obnovo gasilskega doma in njegovo preoblikovanje v večnamesko zgradbo skupnega pomena. Dela smo zaključili v septembru in dvorano slovesno predali namenu konec septembra s kratkim kulturnim programom, ki so ga sestavljali Erika Kralj, Eva Drakulič in moški pevski zbor župnije Podzemelj. V vmesnem času nismo zaspali niti na operativnem področju. Društvo se še naprej razvija in v skladu z operativnim načrtom izvajamo redne vaje imeli pa smo že kar nekaj intervencij. Od GZ Metlika smo tudi prejeli nekaj nujno potrebne opreme. Največ truda pa je vloženega v izobraževanje na področju operiranja z novo pridobljenim GPS sistemom, ki ga je GZ Metlika nabavila za namene iskanja pogrešanih oseb in pa v novo nastajajočo potapljaško enoto. V vmesnem času je tudi 10 operativnih gasilcev naredilo tečaj za potapljača, pridobili pa smo tudi nekaj potapljaške opreme.

 

Danes društvo šteje nekaj manj kot 190 članov iz vseh okoliških vasi Krajevne skupnosti Podzemelj. V društvu vseskozi dajemo poudarek pridobivanju znanja in usposabljanju mladih gasilcev od pionirjev naprej. Udeležujemo se raznih tečajev, usposabljanj, tekmovanj, delavnic, kvizov in srečanj. V zadnjih petih letih smo na področju operative veliko naredili. Povečalo se je število operativnih članov, ki se redno usposabljajo in izobražujejo tako na internih vajah kot na ravni gasilske zveze. Tako smo pridobili različne specializacije; po eno za gasilca bolničarja in mentorja mladine, tri za uporabnika radijskih postaj, tri za strojnika, 10 za uporabnike izolirnih dihalnih aparatov, trije operativci so opravili specializacijo gašenja notranjih požarov MODUL A eden tudi za MODUL B. Pridobili smo tudi dve specializaciji za uporabnika motorne žage, dva gasilca sta opravila specializacijo za posredovanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, štirje gasilci pa so opravili specializacijo za tehnično reševanje. Devet gasilcev je opravilo osnovni tečaj za gasilca. Pet gasilcev je uspešno opravilo tečaj za vodjo skupine, trije pa nadaljevalni tečaj za gasilca. Dva operativca pa sta uspešno opravila tečaj za vodjo enot. Izobraževanja so se v letu 2015 nadaljevalo tudi na področju reševanja iz vode, tako smo skupaj s PGD Metlika in PGD Božakovo postali del enote reševalcev iz vode GZ Metlika, dva naša operativca pa sta opravila tudi tečaj za reševalca iz divjih vod. Iz GZ Metlika smo dobili tudi dva kompleta opreme za reševalca iz vode, zakar gre zahvala tudi občini Metlika, ki je kljub težkim časom našla zadostna sredstva za nabavo opreme.