Ogrožanja ali napad živali na ljudi in stvari

14.08.2013 - Odstranitev sršenov s podstrešja hiše, Škrilje

 

Z štirimi gasilci smo bili aktivirani na odstranitev sršenov v stanovanjski hiši v Škriljah. S pomočjo izolirnih dihalnih aparartov in obleke proti pikom insektov ter CO2 gasilnimi aparati smo odstranili večje sršenje gnezdo.