Preventiva

Požarna preventiva predstavlja pomemben del nalog, ki jih mora v lokalni skupnosti izvajati gasilska enota. Požarna preventiva je niz dejavnosti, ki služijo preprečevanju nastanka požarov in škodljivih posledic požarov, v njej ima pomembno vlogo tudi lokalno pristojna gasilska enota. Dejavnosti gasilskih enot na področju požarne preventive uradno zahteva Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005 ), ki med naloge gasilstva uvršča tudi preventivne dejavnosti.

 

Požarno preventivne aktivnosti gasilske enote obsegajo pregled požarnega okoliša, preventivne preglede objektov, izvajanje nadzora nad javnim hidrantnim omrežjem (v sodelovanju in vnaprejšnjem dogovoru z lokalno pristojnimi službami), sprejem in pregled požarnih načrtov, pomoč in sodelovanje pri izvajanju vaj evakuacije, pomoč in svetovanje krajanom na področju požarne preventive ipd. Pomembne požarno preventivne aktivnosti lahko z opozarjanjem na nevarnost nastanka požara gasilska enota izvaja tudi v sušnem obdobju. (vir: GZS)

 

 

 

KAJ STORIMO ČE PRIDE DO POŽARA NA GOSPODINJSKIH IN DRUGIH ELEKTRIČNIH NAPRAVAH V STANOVANJU?

 • Odklopimo napravo iz električnega omrežja (izvlečemo vtikač iz vtičnice ali odvijemo oz. s stikalom izklopimo varovalko – naprave, ki gori, se ne dotikamo, saj je lahko že poškodovana do te mere, da je pod napetostjo ohišje naprave).
 • Gasimo z ročnim gasilnim aparatom.

POZOR:
Električnih naprav ne smemo gasiti z vodo, ker voda prevaja električni tok!


KAJ STORIMO, ČE ZAGORI OLJE ALI MAST V POSODI NA ŠTEDILNIKU?

 • Izklopimo grelno površino,
 • gorečo posodo pokrijemo s pokrovko ali mokro krpo,
 • gasimo z ročnim gasilnim aparatom.

POZOR:
Segrete masti ali olja ne smemo polivati z vodo, saj lahko to vodi do vzbuha. Ta pospeši razvoj požara in nas lahko opeče.KAJ STORIMO, ČE ZAZNAMO UHAJANJE PLINA V STANOVANJU?

 • Takoj odpremo okna in vrata in napravimo prepih,
 • ne prižigamo ali ugašamo luči in drugih naprav v prostoru,
 • ne prižigamo sveč in podobno,
 • poskušamo ugotoviti od kod prihaja plin in ga zapremo,
 • električni tok izklopimo le v primeru, če je stikalo izven prostora, kjer uhaja plin.
 
 

KAJ STORIMO ČE ZAGORI V STANOVANJU TAKO MOČNO, DA SAMI POŽARA NE MOREMO POGASITI?

 • Vsi stanovalci naj se umaknejo na prosto,
 • poskušamo odstraniti jeklenke s plinom,
 • papremo čim več oken in vrat (okna in vrata v prostorih in glavna vrata),
 • izklopimo glavno električno stikalo,
 • o požaru obvestimo Center za obveščanje 112 in sosede.

POZOR:
Ne zadržujte se v dimu in ne vračajte se v zadimljen prostor, zgolj zato, da bi rešili osebne predmete. Požar se lahko razvije zelo hitro.KAKO PRAVILNO PRIJAVIMO POŽAR ALI NESREČO

POKLIČEMO REGIJSKI CENTER ZA OBVEŠČANJE NA TEL. 112

 • Povemo točno lokacijo požara (kraj, naslov in objekt),
 • povemo kaj gori, kakšen je obseg požara, kako hitro in kam se požar širi,
 • posebej opozorimo, če so v nevarnosti ljudje,
 • povemo kdo kliče in telefonsko številko za morebitne dodatne informacije,
 • razločno odgovarjamo na morebitna vprašanja dežurnega operaterja.

POZOR:
Uspeh intervencije je odvisen od pravočasne in pravilne informacije.

(Vir: GZS)

 

 

 

 

Nesreče so lahko zelo različne, za vse pa velja naslednje:

 • skušajmo ohraniti mirno kri, saj lahko samo tako pomagamo sebi in drugim,
 • če je le mogoče, skušajmo najprej pomagati sebi in nato drugim,
 • najprej poiščimo pomoč pri najbližjih, sosedih, prijateljih ali pri ljudeh, ki so na kraju nesreče,
 • če presodimo, da situacije ne bomo mogli obvladati sami, takoj pokličimo center za obveščanje na telefonsko številko 112.

 

 Številko 112 pokličite:

 1. če potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev, drugih reševalnih enot ali policije,
 2. če opazite, da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne ali telefonske žice ali če opazite druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali, ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja,
 3. če ob nesreči ali zvečani nevarnosti naravne ali druge nesreče, pa tudi sicer, potrebujete informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorju.

 

Ne pozabite! Pri večini nesreč je čas najpomembnejši dejavnik, zato sami takoj storite vse, kar znate in zmorete. (Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje)