Vodstvo

Društvo deluje v skladu s statutom društva in ima vse organe, ki so potrebni za njegovo delovanje. PGD Podzemelj opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna narave in presega interese njenih članov ter jo izvaja v javnem interesu. Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljaji vsi člani društva, tu se volijo ostali organi društva. Sestane se enkrat letno, oziroma po potrebi. Društvo vodi upravni odbor, v njegovem imenu nastopa predsednik društva.

 

 

Predsednik
Boris Pezdirc, GČ  II. st


Namestnik predsednika
Mitja Hudelja , gasilec, I. st.


Tajnik
Dušan Rožman, gasilec II. st.


Blagajnik
Branko Pezdirc, NGČ, II. st


Poveljnik
Stanko Štefanič, NGČ, II. st

Poveljstvo:

 

Poveljnik

Stanko Štefanič, NGČ II. st.

 

Člana

Alen Novosel, VG I. st. - namestnik poveljnika

Miha Gregorič, VG I. st. - orodjar

Komisije:


Predsednica komisije za članice

Nataša Hudelja

 

Predsednik komisije za mladino:

Mojca Šuklje, VG I. st.

 

Predsednik komisije za veterane

Marjan Pezdirc, GČ II. st.