Vodstvo

Društvo deluje v skladu s statutom društva in ima vse organe, ki so potrebni za njegovo delovanje. PGD Podzemelj opravlja gasilsko dejavnost, ki je humanitarna narave in presega interese njenih članov ter jo izvaja v javnem interesu. Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljaji vsi člani društva, tu se volijo ostali organi društva. Sestane se enkrat letno, oziroma po potrebi. Društvo vodi upravni odbor, v njegovem imenu nastopa predsednik društva.

 

 

Predsednik
Tomaž Starašinič, gasilec I. st.


Namestnik predsednika
Tomaž Hlebec, gasilec, II. st.


Tajnik
Dušan Rožman, gasilec II. st.


Blagajnik
Branko Pezdirc, NGČ, II. st


Poveljnik
Stanko Štefanič, NGČ, II. st

Poveljstvo:

 

Poveljnik

Stanko Štefanič, NGČ II. st.

 

Člana

Miha Gregorič, VG I. st. - orodjar

Alen Novosel, VG I. st.

Komisije:


Predsednica komisije za članice

Zdenka Starašinič

 

Predsednik komisije za mladino:

Mojca Šuklje, VG I. st.

 

Predsednik komisije za veterane

Marjan Pezdirc, GČ II. st.