Vozni park in oprema

Vsaka gasilska enota mora imeti zaščitno in reševalno opremo glede na kategorijo enote ter glede na operativno območje, ki ga pokriva. Gasilska zaščitna oprema je namenjena osebni in skupinski zaščiti gasilcev pri opravljanju operativnih nalog gasilstva. Gasilska reševalna oprema je vsako orodje, naprava ali sredstvo, ki je izdelano ali pridobljeno z namenom, da se uporablja za izvajanje operativnih nalog gasilstva. Uporablja se lahko le gasilsko zaščitno in reševalno opremo, ki je standardizirana in za prostovoljne gasilce tudi tipizirana v skladu z akti Gasilske zveze Slovenije. Gasilska zaščitna in reševalna oprema mora biti v skladu z veljavnimi standardi za tako vrsto opreme. Gasilci jo lahko prilagodijo za opravljanje svoje dejavnosti, če s tem ne zmanjšajo varnosti in ogrožajo zdravja pri njeni uporabi.

 

Tehnična opremljenost društva je na ravni društva 1. kategorije. V letu 2012 smo nabavili novo sodobno vozilo Renault Master GV-1 z moštvom 1+5, prostornino 2.300 kubičnih centimetrov in 150 konjskimi močmi. Društvo še vedno uporablja prenosno motorno Rosenbauer 8/8, ki nam služi že od leta 1974. Kot dodatna oprema je v vozilu motorni agregat za proizvajanje elektrike, s kolutnim podaljškom, svetlobni stolp, varovalne vrvi s pozicijskimi pasovi, dvoje protivreznih hlač za delo z motorno žago, dvoje ribiških hlač, omejevalec tlaka, motorna žaga Stihl,...  Vozilo ima LED osvetlitev boksov in okolice. V društvu je ostalo tudi staro orodno vozilo Peugeot Boxer, ki se uporablja kot GVM.

 

V društvu imamo šestnajst zaščitnih oblek. Dve obleki sta od proizvajalca Deva, model Tiger-Črnomelj, deset oblek od proizvajalca Rosenbauer Fire max 3, štiri obleke so od proizvajalca Texport Fire ECO Tripl. Avtomobilska posadka je  šestih gasilcev je opremjena tudi s kombinezoni za gozdne požare Portwest. Poleg zaščitnih oblek imamo še 12 čelad Draeger HPS 6200, eno čelado Rosenbaur Heroes in šest čelad MSA GALLET F2 XTREM. Imamo 18 parov zaščitnih škornjev. 4 škornje proizvajalca Bas lovrenc, 13 parov proizvajalca Janez Dolenc in ene škornje Epsilon. Operativci imajo na razpolago 18 zaščitnih rokavic. Ene so Znamke Texport, dvoje Deva, devet Rosenbauer, šest jih je od proizvajalca Usnjarstvo Grad. Operativci imajo na voljo tudi 10 rokavic za tehnično reševanje Rosenbauer Rescue II. Enota ima na razpolago štiri prenosne radijske postaje Motorola in eno mobilno postajo v vozilu. Leta 2013 smo pridobili dva izolirna dihalna aparata. Eden je znamke Scott, drugi MSA Auer. Scotta smo kupili novega, Aurerja pa smo dobili rabljenega od PGD Metlika. V letu 2106 smo nabavili še dodaten dihalni aparat Auer in dve dodatni rezervni jeklenki, turbo ročnik, tri zaščitne rokavice ter šest dežnih odsevnih jaken.

 

Zaradi zavedanja nevarnosti, ki jo predstavlja reka Kolpa in kopališče ter kamp ob njej, je v društvu dolgo rasla ideja o ustanovitvi potapljaške enote in enote za reševanje na vodi in iz vode. V društvu je že nekaj potapljačev, kar nekaj članov pa ima željo postati potapljač. Idejo smo konec leta 2013 predstavili upravnemu odboru, ki je odločitev pozdravil. Tako smo v načrt nabave opreme za leto 2014 in 2015 vključili seznam potrebne opreme. Že novembra 2014 smo od PGD Radovljica kupili gasilsko reševalni čoln znamke Re-Mi Idrija z 18-konjskim motorjem z oznako GRČ-1. V letu 2014 in 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi in izobraževanjih na področju potapljaške enote in danes se lahko pohvalimo z 11 potapljači in dvema reševalcema iz vode, ki se se redno izobražujejo in dopolnjujejo svoje znanje. Imamo tudi nekaj opreme za potrebe reševanja iz vode. Tako smo v letu 2015 nabavili dva reševalna posova z reševalnimi vrvmi, občina Metlika pa je nabavila dve suhi obleki s pripadajočo opremo za reševalce iz vode. Leta 2022 pa smo sami nabavili še dodatno suho obleko. V načrtu je nabava specilizirane opreme za potapljače in reševalce. V letu 2016 smo od občine Metlika in civilne zaščite dobili plavajoča nosila s pripadajočo opremo za potrebe reševanja iz vode, ter masko za umetno dihanje.

Vozni park PGD Podzemelj sestavljajo