Gasilska enota

Kot enota I. kategorije naloge zaščite in reševanja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter naloge varstva pred požari zagotavljamo z 21 operativnimi člani in dvema pripravnikoma za gasilca razporejenimi v eno enoto. Oblikovano pa imamo tudi 10 člansko rezervo operativcev, ki jo lahko aktiviramo ob večjih dogodkih.

 

Operativno enoto sestavlja štiri gasilski častniki, tri nižji gasilski častniki, šest višjih gasilcev in osem gasilcev.

Ime in priimekČinSpecialnostFunkcija
       
Sandi Mušič nižji gasilski častnik I. st. IDA, BOL, STR, RZ, TRE, MM, C poveljnik
Stanko Štefanič nižji gasilski častnik I. st. IDA, Modul A, NS, STR, Modul B, TRE namestnik poveljnika
Miha Gregorič višji gasilec I. st. IDA, TRE, MŽ, P**, R orodjar
Boris Pezdirc gasilski častnik II. st. IDA, Modul A, NS, TRE, C, H, P** operativec
Alen Novosel višji gasilec I. st. IDA, Modul A, TRE, STR, MŽ, C,  P** operativec
Tomaž Starašinič gasilec IDA, P* operativec
Mitja Hudelja gasilec IDA, P** operativec
Janez Pezdirc gasilec  IDA, INF operativec
Boštjan Dragoš

višji gasilec I. st.

IDA, Modul A, STR, RZ, MŽ, H, P*, R operativec
Duško Hlebec gasilski častnik   operativec
Anton Pezdirc gasilski častnik II. st. C operativec
Simona Kočevar višji gasilec BOL, P** operativec
Branko Pezdirc nižji gasilski častnik II. st. C, P** operativec
Mojca Šuklje višji gasilec P* operativec
Martin Šuklje gasilec P* operativec
Miran Juršinič gasilec   operativec
Jani Pezdirc višji gasilec   operativec
Jan Štefanič gasilec   operativec
Darko Mušič gasilski častnik I. st.   operativec

Tomaž Hlebec

gasilec I. st.   operativec
Tilen Novosel gasilec P** operativec
Peter Gorše gasilec pripravnik   pripravnik
Maša Starašinič gasilec pripravnik   pripravnik
Anton Šuštarič gasilec II. st.  C rezervni operativec
Bojan Šegina gasilec   rezervni operativec
Stanislav Križan gasilski častnik IDA, RZ, VI rezervni operativec
Stanislav Štefanič gasilec   rezervni operativec
Robi Butala gasilec II. st. C rezervni operativec
Mitja Križan gasilec I. st. C rezervni operativec
Peter Selič gasilec I. st. C rezervni operativec
Darko Jakofčič gasilec II. st   rezervni operativec
Janez Štefanič gasilec I. st. RZ  rezervni operativec
Iztok Štrucelj gasilec I. st.   rezervni operativec

 


Legenda:
TRE – specializacija za tehničnega reševalca
NS – specializacija za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi
RZ – specializacija za uporabnika radijskih zvez
IDA – specializacija za uporabnika izolirnega dihalnega aparata
Modul A – specializacija za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A
Modul B – specializacija za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B
BOL – specializacija za bolničarja
STR – specializacija za strojnika
MŽ – specializacija za varno delo z motorno žago
MM – specializacija za mentorja mladine
H – usposabljanja za uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in pomoči – modul B
PovGD – specializacija za poveljnika gasilskega društva
Sod GŠD – specializacija za sodnika gasilsko-športnih disciplin
INŠT – specializacija za inštruktorja
P – potapljač
R – reševalec iz vode
C – vozniški izpit C katergorije
INF – informatik
VI – tečaj za vodjo intervencije