Taktična vaja: Oktok 2017-sektor Gradac

4.11.2017 - Otok

 

Redna letna taktična vaja ob mesecu varstva pred požari sektorja Gradac iz GZ Metlika je letos potekala v organizaciji PGD Otok in sektorskega poveljnika iz Pgd Krasinec. Sodelovala so še ostala društva sektorja: PGD Primostek, PGD Dobravice, Pgd Gradac in PGD Podzemelj. Foto: B. Šutarič (PGD Gradac). Predstavka je bila da gori gospodarsko poslopje v vasi Otok. 


Foto: Brane Šuštarič (PGD Gradac)